Zoogdieren

 • Een Vos -Vulpes vulpes- kijkt betrapt om
 • Hazengevecht -Lepus europaeus- in de weilanden
 • Burlend edelhert – Cervus elaphus
 • Ingekorven vleermuis- Myotis emarginatus
 • Albino damhert -Dama dama- en edelhert -Cervus elaphus
 • Wild zwijn -Sus scrofa- in naaldbos
 • Edelhertgevecht in close-up – Cervus elaphus
 • Muskusrat -Ondatra zibethicus
 • Gems – Rupicapra rupicapra
 • Alpenmarmot – Marmota marmota
 • Een Wisent- Bison bonasus- kijkt op van het grazen
 • Een volwassen mannetje van het Damhert- Dama dama- tijdens de bronst
 • Alpensteenbok- Capra ibex- in z’n element
 • Gewone zeehond- Phoca largha
 • Edelhert- Cervus elaphus
 • Ree- Capreolus capreolus
 • Watervleermuis- Myotis daubentonii
 • Vos- Vulpes vulpes
 • Moeflon- Ovis amman musimon
 • Damhert- Dama dama
 • Wild zwijn- Sus scofa
 • Gewone grootoorvleermuis- Plecotus auritus
 • een grijze zeehond -Halichoerus grypus- rekt zich uit
 • Ree- Capreolus capreolus